ПОЛУЗІРСЬКИЙ НВКЧетвер, 04.06.2020, 09.50.01

Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Реєстрація | Вхід
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Головна » 2017 » Грудень » 23 » Статут Полузірського НВК (редакція 2016 р). Загальні положення та організація навчального процесу
16.43.24
Статут Полузірського НВК (редакція 2016 р). Загальні положення та організація навчального процесу

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  ПОЛУЗІРСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ - ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД» НОВОСАНЖАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, (скорочена назва ПОЛУЗІРСЬКИЙ  НВК), створений рішенням четвертої сесії Новосанжарської районної ради шостого скликання від 22 лютого 2011 року, шляхом реорганізації Полузірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новосанжарської районної ради Полтавської області з правом правонаступництва на майні, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища Новосанжарського району.

1.2. Юридична адреса ПОЛУЗІРСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ - ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД» НОВОСАНЖАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: 39310, Полтавська область, Новосанжарський район,

 с. Полузір'я, вул. Соборності, 29.

1.3. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ - ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД» НОВОСАНЖАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі НВК) є юридичною особою (код ЄДРПОУ 25168982), має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4.  Засновником (власником) НВК є НОВОСАНЖАРСЬКА РАЙОННА РАДА (код ЄДРПОУ 211046325). Юридична адреса Засновника: 39300, Полтавська область, Новосанжарський район, смт. Нові Санжари, вул. Центральна, 23.

Засновник в порядку і межах, визначених чинним законодавством і цим Статутом, приймає рішення про:

погодження Статуту НВК та внесення змін до нього;

- погодження кандидатури директора НВК;

- погодження питань щодо відчуження майна, передачу в оренду рухомого та нерухомого майна, списання майна;

- припинення діяльності НВК шляхом його реорганізації або ліквідації, затвердження ліквідаційного балансу.

1.5.   Головною метою НВК є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної, неповної загальної середньої та повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями НВК є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

-  виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості особистості, підготовленої до професійного самовизначення:

-  виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дошкільнят та учнів, створення умов для оволодіння науковою системою знань про природу, людину і суспільство;

- підготовка дітей до навчання в НВК;

- морально - соціальний розвиток дитини з перших років її життя;

-  здійснення соціально - педагогічного патронажу з метою сприяння взаємодії НВК із сім'єю;

- створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів та дошкільнят у різних видах діяльності, розкриття в них позитивних природних нахилів, здібностей і обдарованості.

1.7. Діяльність НВК будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об'єднань, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; органічного зв'язку з національною історією, культурою, традиціями, диференціації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання, гнучкості і прогностичності, єдності й наступності, безперервності й різноманітності, поєднання державного управління і громадського самоврядування.

1.8.НВК в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 306, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

1.9.НВК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством України та цим Статутом.

1.10.НВК несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань, визначених Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній заклад», «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 306, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- дотримання умов, що визначаються за результатами атестації та акредитації;

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

-  дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

Випускники НВК одержують документи про освіту встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

1.11. У НВК визначена українська мова навчання.

1.12. НВК має право:

- користуватися пільгами, що передбачені законодавством України;

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

-    визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із відділом освіти райдержадміністрації;

- визначати варіативний компонент змісту освіти, розробляти й впроваджувати власні програми навчальної та науково - методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

-  в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково - дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

-   використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- володіти і розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України та власним Статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі закордонних, на договірних (контрактних) умовах;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.13.На основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування для здобуття загальної середньої освіти у НВК встановлюється така мережа:

- різновікова дошкільна група;

 -І-ий ступінь   - 1-4 класи;

- ІІ-ий ступінь - 5-9 класи;

- ІІІ-ий ступінь - 10-11 класи.

Різновікова дошкільна група має денний режим перебування дітей. Наповнюваність групи дітьми становить 15 дітей. Кількість учнів у класі не повинна перевищувати 30-ти.

1.14. У складі НВК створюються та функціонують:

-  методичні об'єднання вчителів початкових класів і вихователів дитячого садка, класних керівників;

- творчі групи.

1.15.Медичне обслуговування учнів та дітей дошкільного віку забезпечується НВК і здійснюється Новосанжарською центральною районною лікарнею. Заклади охорони здоровя разом з органом управління освітою щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд і корекцію стану здоров'я.

1.16.Взаємовідносини НВК з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з законодавством України, угодами, що укладені між ними.

1.17.3міни і доповнення до цього Статуту можуть бути внесені за рішенням засновника НВК. Внесення змін та доповнень до Статуту здійснюється шляхом затвердження Статуту в новій редакції або окремих додатків до Статуту виключно на пленарних засіданнях Новосанжарської районної ради.

 

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1.НВК планує свою роботу самостійно відповідно до річного плану, який затверджується радою НВК.

2.2.Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Робочий навчальний план погоджується радою НВК і затверджується відділом освіти райдержадміністрації. У вигляді додатків до нього додаються: розклади уроків, факультативів, щоденний, тижневий, річний режим роботи НВК, мережа класів-комплектів та дошкільних груп, тижневе навантаження вчителів, вихователів, календар роботи НВК.

НВК працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також використовується науково-методична література, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати отримання освіти на рівні державних стандартів, виконання інших статутних завдань й реалізує навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

Навчально-виховний процес у різновіковій групі денного перебування дітей дошкільного віку здійснюється за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі", затвердженою Міністерством освіти і науки України.

2.3.Індивідуалізація і диференціація навчання у НВК забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частин Державного стандарту загальної середньої освіти:

-  інваріантна частина - визначається Міністерством освіти і науки України;

-  варіативна частина формується НВК з урахуванням спеціалізації та профілю навчання інтересів і побажань учнів, їхніх батьків, культурно-етнічних особливостей регіону, країни.

2.4. НВК обирає форми, засоби і методи навчання та виховання в межах визначених Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад --загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 306, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 та цим Статутом.

НВК здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання, функціонує різновікова група денного перебування дітей дошкільного віку у групах. Індивідуальне навчання та екстернат організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

2.5.Мережа класів у НВК формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв (але не більше як 30 учнів) та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

2.6. Для зарахування дитини до різновікової дошкільної групи необхідно пред'явити: медичну довідку про стан здоров'я дитини, медичну довідку про епідеміологічне оточення, документ для встановлення батьківської плати, заяву на ім'я керівника. Зарахування учнів до НВК здійснюється до початку навчального року за наказом директора, на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, що їх замінюють), або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до 1 класу). До 1 класу зараховуються, як правило, діти з 6-й років.

За дитиною зберігається місце у різновіковій дошкільній групі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також в літній період (75 днів).

Відрахування дітей із різновікової дошкільної групи може здійснюватись:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

-  на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в НВК;

-  у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2 -х місяців.

Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини - 2 тижні.

2.7.Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у НВК здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України за погодженням Міністерства фінансів України.

2.8. Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій, заліків, тестувань.

2.9.  НВК може реалізовувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки України за погодженням Міністерства фінансів України.

2.10.Навчальний рік у НВК починається 1 вересня в День знань і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення НВК для роботи в новому навчальному році. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів. Структура навчального року, режим роботи встановлюються НВК в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням із районним відділом освіти(НВК працює за 5-ти денним робочим тижнем). Різновікова дошкільна група працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин. Вихідні дні - субота, неділя, святкові. Щоденний графік роботи різновікової дошкільної групи - з 7.30 до 18.00 годин.

Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

Навчальний рік у різновіковій дошкільній групі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у різновіковій дошкільній групі проводиться оздоровлення дітей.

2.11. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.12. Тривалість уроків у НВК становить:

- у 1 класах - 35 хвилин;

- у 2-4 класах - 40 хвилин;

- у 5-11 класах - 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із відділом освіти райдержадміністрації та установою державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.13.Тривалість перерв між уроками встановлюється з врахуванням потреб в організації активного відпочинку й харчування дітей, але не менше як 10 хвилин, великих перерв (після 2 або 3 уроку) - 20 хвилин.

2.14.Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог, погоджується установою державної санітарно-епідеміологічної служби і затверджується директором НВК.

2.15. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. У 1 класах домашні завдання учням не задаються.

2.16.У НВК здійснюється тематичний облік знань, умінь і навичок учнів, система оцінювання повинна бути стимулююча. У 1 класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів, у 2-11 класах навчальні досягнення учнів оцінюються у балах за 12-и бальною шкалою відповідно до встановлених критеріїв. Оцінки за семестр, річні, ДПА виставляються обов'язково.                                                                                                 

2.17.Оцінки з поведінки у НВК встановлюються згідно критеріїв: зразкова, добра, задовільна, незадовільна.

Оцінка «зразкова» виставляється учням, які найбільш свідомо ставляться до виконання своїх обов'язків, виконують «Правила для учнів», поведінка яких є прикладом для інших, найбільш добросовісно ставляться до навчання і праці, і з кожного предмета навчаються за своїми здібностями, старанні, дисципліновані, самостійні й ініціативні, завжди доводять почате до кінця, беруть активну участь у громадському житті класу, школи, зразково поводяться вдома і в громадських місцях.

Оцінка «добре» виставляється учням які дисципліновані, дотримуються правил культури поведінки, в основному виконують «Правила для учнів», добросовісно ставляться до навчання і праці, виявляють самостійність, встигають із кожного предмета, навчаються за здібностями.

Оцінка «задовільно» виставляється учням, які лише під постійним контролем із боку школи і батьків виконують «Правила для учнів», беруть участь у громадському житті школи, старанно навчаються лише з окремих предметів, виконують лише окремі завдання, передчасно виявляють небажання й невміння боротися з труднощами. Ставлення цих учнів до навчання й праці нижче рівня можливостей і розвитку.

Оцінка «незадовільно» виставляється учням, які систематично не виконують норм правил навчання, праці й поведінки, зазначених у «Правилах для учнів» не виконують вимоги вчителів і батьків, не рахуються з думкою товаришів і колективу, систематично проявляють недобросовісність, безвідповідальне ставлення до навчання й праці, не виконують вимог вчителів на уроках, ходять до школи без домашніх завдань, не беруть участі в трудових справах школи. В окремих випадках оцінка «незадовільно» може виставлятися в разі здійснення учнями поодиноких антигромадських вчинків, що мають характер правопорушень. До таких учнів поряд з основними методами впливу може застосовуватися найбільша міра покарання - виключення з НВК.

2.18.Навчання у випускному 9-му та 11-му класах НВК завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації, а також переведення і випуск учнів встановлюються Міністерством освіти і науки України. За результатами навчання учням видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту, довідка). Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють). У 4-му класі початкової школи НВК проводиться підсумкова атестація учнів (контрольні роботи ).

2.19.В окремих випадках учні за станом здоров'я, або з інших поважних причин, можуть бути звільнені від підсумкової державної атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров‘я України.

2.20.Випускники 9-го класу одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту, що дає право на вступ до школи ІІІ ступеня, професійно - технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І - ІІ рівнів акредитації. Зразки документів про базову середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

2.21.Випускники 11-го класу одержують атестат про повну загальну середню освіту, що дає право на вступ до професійно - технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І-ІУ рівнів акредитації. Зразки документів про повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

2.22.3а високі досягнення у навчанні учні 1-8, 10 класів нагороджуються Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», випускники 9 класу одержують свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою, а випускники 11 класу нагороджуються золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні», срібною медаллю «За досягнення у навчанні».

2.23.За успіхи у навчанні та активну участь у житті НВК для учнів, дітей дошкільного віку встановлюються різні форми морального і матеріального заохочення в межах коштів, передбачених на ці цілі.

2.24.Виховання учнів у НВК здійснюється у процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними. Цілі виховного процесу у НВК визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України та інших нормативно правових актах України.

2.25. У НВК заборонено утворення і діяльність організаційних структур, політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань. Примусове залучення учнів і дітей дошкільного віку в будь-які об'єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування заборонено.

2.26.Усі діти НВК харчуються. У різновіковій дошкільній групі встановлено 3-х разове харчування та 4-х разове в період оздоровлення. Учні 1-4 класів харчуються за рахунок державного бюджету та коштів батьків. Учні 5-9 класів харчуються за кошти батьків.

Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів у учнів 1-11 класів покладається на директора НВК, а у різновіковій дошкільній групі - на заступника директора з дошкільного виховання.

 

 

Категорія: Стаття 30 "Про освіту" | Переглядів: 139 | Додав: ooo | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Календар
«  Грудень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Архів записів

Друзі сайту
  • Освіта Новосанжарщини


  • Copyright MyCorp © 2020