ПОЛУЗІРСЬКИЙ НВКЧетвер, 04.06.2020, 09.22.18

Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Реєстрація | Вхід
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Головна » 2018 » Лютий » 27 » Плекаємо обдарованість
07.03.27
Плекаємо обдарованість

1. Деякі аспекти вирішення проблем навчання обдарованих дітей

        У сучасній педагогічній теорії та практиці відбувається інтенсивний процес розробки системи виховання та навчання обдарованих дітей.

        За визначенням багатьох учених, складовими системи роботи з цієї проблеми, на які треба орієнтувати педагогічних працівників, є:

 • концепція обдарованості;
 • психодіагностика (виявлення рівня обдарованості);
 • прогнозування розвитку обдарованих дітей;
 • технології та методики виховання, навчання й розвитку творчого потенціалу особистості.

Складна та багатоаспектна проблема роботи з обдарованими дітьми потребує якісних нововведень на рівні теорії та практики.

Науковці пропонують різні підходи до побудови освітнього процесу обдарованих дітей.

Індивідуально-особистісний

Він базується на тому, що необхідно враховувати не лише індивідуальність учня, а й усю систему стосунків особистості з оточенням; оцінювати вплив цих стосунків на психіку дитини та її індивідуальні можливості.

Обов’язкові елементи цього підходу:

 • вивчення досягнутого рівня розвитку особистості;
 • індивідуалізація процесу навчання, яка б відштовхувалася від досягнутого рівня і зберігалася протягом усього процесу навчання.

Провідною формою розвитку здібностей є розвивальні завдання, які за змістом мають бути оптимальним навантаженням для дитини і формувати в неї раціональні вміння розумової праці.

Дидактичний

Найхарактернішим проявом обдарованості є ті здібності, які вже притаманні певній особистості, нібито раз і назавжди сформовані. Саме на цьому базується більшість педагогічних стереотипів про особливості розвитку обдарованих дітей.

Завдання ж учителя – створити таку навчальну ситуацію, яка б максимально навантажувала провідну здібність конкретної дитини (інтелектуальну чи спортивну).

Необхідно зауважити, що в дидактичному підході до навчання обдарованих дітей, як правило, недостатньо використовують психологічні знання, тому часто залишаються відкритими питання:

1. Якщо результати навчання досить високі, то кому належить заслуга – вчителю, що побудував курс навчання, чи природній обдарованості учня?

2. Якими можуть бути психологічні наслідки даної програми для особистісного розвитку дитини?

3. Якими можуть бути наслідки даної програми для здоровя учнів у фізіологічному та психологічному відношенні?

Тому необхідно:

 • сформувати у вчителя певний рівень психологічних знань та вмінь, розуміння структури здібностей та особистості в цілому, закономірностей побудови окремих навчальних програм та навчально-виховного процесу взагалі;
 • створити експериментальні навчальні програми з урахуванням психологічних закономірностей розвитку та навчання обдарованої особистості;
 • розуміти характер та Рось освітянського середовища, в якому відбувається навчання (воно може сприяти розвитку обдарованості або шкодити проявам здібностей учня).

Навчання дітей з високим розумовим потенціалом у звичайній загальноосвітній школі можна здійснити на підставі стратегії прискорення та стратегії збагачення навчання.

Організаційними формами прискорення є:

 • достроковий вступ до школи;
 • прискорення в звичайному класі;
 • знання з окремих предметів в інших класах;
 • « перестрибування» через клас;
 • достроковий вступ до ВНЗ.

Як радять учені, основними вимогами залучення учнів до навчання на підставі прискорення мають бути:

 • зацікавленість учня в прискоренні, підвищенні здібності в окремій сфері;
 • достатня зрілість у соціально-емоційному плані;
 • згода батьків тощо.

Прискорення навчання повязане зі змінами швидкості навчання, а не його змісту.

Таких дітей у загальноосвітніх школах міста обмаль.

Стратегія збагачення дає дитині змогу в середовищі своїх однолітків розвивати інтелектуальні здібності на відповідному рівні.

Розвиток індивідуальних здібностей і обдарованості дітей, забезпечення умов їхньої самореалізації є одним із завдань управлінців, яке потребує конкретної розробки практичних заходів. На шкільному рівні вчителі та класний керівник повинні:

 • визначити мету, створити план (програму) і режим роботи школяра, забезпечити циклічність, тривалість навчання згідно з віковими та індивідуальними особливостями обдарованої дитини;
 • забезпечити наукову насиченість змісту освіти відповідно до можливостей, нахилів, інтересів та потреб обдарованого учня;
 • розробити і впровадити індивідуально-розвивальні стратегії та форми організації навчально-виховного процесу, різнорівневі програми;
 • модернізувати методи, засоби навчання, віднайти нові дидактичні технології, спрямовані на активізацію пізнавально-творчих потенцій обдарованих дітей;
 • стимулювати постійний самоаналіз та самоосвітню діяльність учня;
 • сприяти психолого-педагогічній освіті батьків обдарованих дітей;
 • створювати умови для отримання додаткової освіти в позашкільних закладах з певного напрямку обдарованості.

Обовязок адміністрації школи:

 • побудувати систему пошуку, відбору та діагностування рівня розвитку обдарованої дитини;
 • забезпечити організацію педагогічного процесу так, щоб максимально розвинути здібності обдарованих дітей;

 

2. Розвиток обдарованості в процесі науково-дослідницької діяльності

        Творчість як характер діяльності – процес, який не обовязково дає творчий продукт. Вона може проявитися в особистості повною мірою в процесі практичного усвідомлення життя. В період навчання в школі, на наш погляд, доцільніше ставити завдання розвитку здібностей створювати продукт, тобто креативності. Обов’язковими елементами креативної педагогіки є:

 • сприятливий емоційний зміст навчального процесу: позитивні емоції, інтелектуальне піднесення, натхнення;

           Трансформація задатків у здібності може здійснюватися згідно зі змістом освіти в такій послідовності:

 • оволодіння на уроках необхідними знаннями для користування;
 • стихійне надбання знання в процесі соціальної, культурної, художньої діяльності;
 • планомірне надбання нових знань.

Дослідницький підхід у навчанні – це шлях ознайомлення учнів з методами наукового пізнання.

Які ж функції науково дослідницької роботи?

 • виховання пізнавального інтересу;
 • створення позитивної мотивації навчання й освіти;
 • формування глибоких, міцних і діючих знань;
 • розвиток інтелектуальної сфери особистості;
 • формування вмінь і навичок самоосвіти;
 • розвиток пізнавальної активності та самостійності.

 

3. Розвивай свої здібності

                    Освіта ХХІ століття, як визначено в концептуальних документах, це освіта для людини. Її стрижень – це розвивальна культурно-творча домінанта, виховання відповідальної особистості, здатної до самоосвіти й саморозвитку, яка вміє критично мислити. опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати отримані знання та вміння для творчого розв’язання проблем і прагне змінити на краще своє життя та життя країни.

                      В учнів молодшого віку важливо сформувати картину світу, місце в ньому людини, виховувати гуманну, творчу, соціально активну, вільну особистість.

                       Метою є формування в учнів пізнавальних інтересів, пов’язаних із прагненням дитини проникнути в суттєві взаємозв’язки, закономірності пізнання. досягти позитивних результатів у своїй діяльності, розвиток творчих здібностей.

                       Враховуючи вікові психологічні особливості дітей, відповідно до мети, завдання полягають у:

 • формуванні логічного мислення (порівняння, визначення особливостей предметів, уміння вести пошук спільних та особливих властивостей тощо);
 • розширюванні знань учнів про явища та предмети;
 • ознайомлення зі здібностями спостережливої людини (слухання, бачення, відчування);
 • формуванні уваги, розвитку всіх видів пам’яті, творчої уяви, мовлення, літературних здібностей.

Дидактично-методична організація роботи з обдарованими дітьми ґрунтується на таких принципах:

 • принцип послідовності;
 • принцип від простого до складного, від невідомого до маловідомого;
 • принцип здійснення звязку з навколишнім життям;
 • принцип активності й самостійності учнів в оволодінні матеріалом;
 • принцип науковості, який допомагає вирішувати завдання встановлення інтегрованих звязків.

 

а) основні вимоги до знань і вмінь учнів (обдарованих дітей) 1-го класу на кінець року

Учні повинні вміти:

 • визначити ознаки, властивості предмета від самого предмета;
 • встановлювати можливість порівнювати предмети за окремими ознаками (обєм, маса, довжина, ширина) тощо;
 • у потоці мовлення визначати звязні повідомлення;
 • стежити за своєю мовою, вміти спілкуватися зі своїми однолітками, шанобливо звертатися до всіх людей;
 • створювати художні образи під враженням побаченого, прочитаного;
 • нестандартно мислити, творчо уявляти.

Учні повинні знати:

 • терміни, передбачені програмою;
 • характерні ознаки різних пір року;
 • різницю: казка – загадка – оповідання.

 

б) основні вимоги до знань і вмінь учнів (обдарованих дітей) 2-го класу на кінець року

Учні повинні вміти:

 • дотримуватися встановленого порядку під час виконання самостійних завдань;
 • самостійно добирати необхідне навчальне приладдя, підтримувати порядок на робочому місті,
 • орієнтуватися в тривалості часу та доцільності його використання;
 • розподіляти увагу та обсяг уваги на уроці;
 • користуватися словниками, довідковою літературою;
 • концентрувати увагу;
 • володіти навичками культури спілкування;
 • наводити переконливі аргументи, відстоюючи свої думки під час розмови, бесіди, диспуту;
 • говорити в належному темпі, дотримуючись інтонування;
 • визначати нові факти, розпізнавати невідоме, розгадувати загадки, ребуси, кросворди;
 • встановлювати послідовність подій;
 • відповідати «своїми словами», ставити запитання до тексту;
 • скласти текст за змістом картинки, за опорними словами, за початком, скоротити текс;
 • описувати побачене;
 • міркувати взаємоповязаними судженнями (трьома – чотирма);
 • визначати в обєктах внутрішні ознаки і якості, розрізняти основні та другорядні;
 • порівнювати, робити висновки;
 • користуватися способами перевірки;
 • контролювати послідовність виконання роботи.

Учні повинні знати:

               терміни, та визначення, опрацьовані протягом року;

               послідовність роботи над текстом, над розгадуванням кросвордів,

               ребусів;

 • пять, шість прислівїв, загадок, одну-дві математичні казки;
 • прийоми порівняння, аналізу, осмисленого запамятовування.

в) основні вимоги до знань і вмінь учнів (обдарованих дітей) 3-го класу на кінець року

Учні повинні вміти:

 • дотримуватися режиму навчальної діяльності, працювати швидко й зосереджено;
 • планувати роботу на день, користуватися довідковою літературою, розподіляти час на певну тривалість для виконання роботи;
 • тримати в порядку своє робоче місце;
 • визначати головне, самостійно робити висновок за поясненням учителя,
 • знаходити нове, досі невідоме, ставити запитання;
 • користуватися порівнянням та аналогією як засобами встановлення нових ознак і якостей;
 • знаходити і пояснювати причинно-наслідкові звязки;
 • доводити правильність певного судження та особистої думки;
 • користуватися прийомами осмисленого запамятовування,
 • виконувати творчі завдання (доповнити, продовжити, відтворити, запропонувати новий засіб);
 • розповідати чітко, послідовно;
 • міркувати взаємоповязаними судженнями;
 • спілкуватися під час виконання групових і колективних завдань;
 • оцінювати якість навчальної роботи;
 • здійснити взаємоперевірку;
 • контролювати послідовність роботи за планом;
 • знаходити і виправляти помилки.

Учні повинні знати:

 • визначення, слова та образні вислови, опрацьовані протягом року;
 • послідовність роботи над текстом;
 • сім-вісім прислівїв, загадок, дві-три казки;
 • прийоми порівняння, аналіз;
 • правила узагальнення;
 • засоби встановлення причинно-наслідкових звязків.
Категорія: Сторінка психолога | Переглядів: 150 | Додав: ooo | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Календар
«  Лютий 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728

Архів записів

Друзі сайту
 • Освіта Новосанжарщини


 • Copyright MyCorp © 2020